Szkolenia okresowe (przewóz osób i rzeczy)

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E
lub
w zakresie kat.. D1,D,D1+E,D+E

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.
Szkolenie okresowe obejmuje:

21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Wymóg odbycia szkolenia okresowego dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

– D1,D1+E,D,D+E – wydane przed 10 września 2008r.
– C1,C1+E,C,C+E – wydane przed 10 września 2009r.
oraz osób odnawiających posiadane już uprawnienie kierowcy zawodowego.

UWAGA: PRZY GRUPACH ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY