Kwalifikacja

Wstępna

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (18 - 21 lat)
lub
w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (21-23 lat)        

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

- w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 65 godzin zajęć teoretycznych,
- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.        

UWAGA: PRZY GRUPACH ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY

Wstępna przyśpieszona

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (powyżej 21 lat)
lub
w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (powyżej 23 lat)        

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTEPNEJ PRZYŚPIESZONEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym::

- w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 35 godzin zajęć teoretycznych,
- 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych,
- 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.        

UWAGA: PRZY GRUPACH ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY