Kursy na wózki widłowe

Kurs: Kierowca operator wózków jezdniowych wszystkich typów z uwzględnieniem wymiany butli gazowej

Tematyka zajęć:
typ stosowanych wózków jezdniowych – 4h,
budowa wózka – 8h,
czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka – 8h,
czynności kierowcy w czasie pracy wózkami – 8h,
wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa – 4h,
wiadomości z zakresu BHP – 8h,
wiadomości o dozorze technicznym – 4h,
wiadomości związane z wymianą butli gazowych – 2h,
wymiana butli gazowych- pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez słuchacza – 6h,
praktyczna nauka jazdy wózkiem – 15h
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki jakie musi spełniać kursant:
ukończone 18 lat,
wykształcenie co najmniej podstawowe,
badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego,
orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego.
Uwaga: Istnieje możliwość wykonanie takich badań lekarskich na miejscu w Ośrodku.