Badania

Psychotechniczne

wstępne, kotrolne, okresowe, powypadkowe dla: kierowców i kandydatów na kierowców, motorniczych tramwaju,
po zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub po przekroczeniu liczby 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 Kodeks Drogowy,
dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy i egzaminatorów techniki jazdy,
dla operatorów: maszyn budowlanych, drogowych, wózków jezdniowych, sztaplarek, koparek, ładowarek, załadowarek, oświetlenia ulic, urządzeń wiertniczych,
dla monterów maszyn, maszynistów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, elektroenergetyków,
dla pracujących na wysokości,
innych stanowisk pracy na zlecenie lekarza medycyny pracy lub pracodawcy.

Badania psychologiczne odbywają się w każdy czwartek od godziny 15.00.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w innym terminie.


ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTE


Lekarskie

kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
kierowców transportu drogowego,
w zakresie medycyny pracy,
dla celów sanitarno - epidemiologicznych,
pracowników pracujących na wysokości powyżej 3 metrów.

Badania lekarskie odbywają się w co drugi czwartek o godz. 16.45.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w innym terminie.


ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTE